Etusivu

Toiminnanohjausta pilvipalveluna

Aitio toimittaa Hillava®-toiminnanohjausjärjestelmää helppokäyttöisenä pilvipalveluna. Hillava® on moneen mukautuva töidenhallinnan työkalu, jota käytetään internet-selaimilla ja mobiililaitteilla. Se tarjoaa modernit työvälineet asennus-, huolto-, ylläpito- ja valmistustehtävien hallinnointiin. Hillavalla® aikataulutetaan tehtävät, seurataan niiden valmistumista ja muodostetaan myyntilaskut – ja paljon muuta.

Kilpailukykyä ohjelmistoilla

Kilpailussa mukana pysyminen vaatii tavoitteita tukevat ohjelmistot ja järjestelmät. Aition toimittamat ja asiakastarpeeseen tehdyt ns. räätälöidyt ohjelmistot vastaavat näihin vaatimuksiin.

Aitio toimittaa räätälöidyt ohjelmistoratkaisut sujuvasti integraatioiden ja ylläpitopalveluiden kera. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja työn lopputuloksena toimitamme juuri halutunlaisen ohjelmiston.

Räätälöityjä ohjelmistoja tarvitaan erityisesti silloin, kun toimialanne vakioratkaisuista ei löydy sopivaa ohjelmistoa. Tähän törmätään usein, jos yrityksessänne on:

  • tuskastuttu nykyisen vakio-ohjelmiston vajavaisuuteen
  • suunnitelmana tarjota aivan uudenlaista asiakaspalvelua
  • halu kehittää omaa toimintaa alan vakiomalleista poikkeavaksi
  • toiveena saada viimeinkin se 100%:sesti tarpeet täyttävä ohjelmisto


Me aitiolaiset sytymme uusista haasteista, ja meillä on palava halu ratkaista kehitystarpeenne!
Hyödynnämme korkeatasoista ohjelmisto-osaamistamme ja yhteistyöllä kiihdytämme kilpailukykynne lentoon!

Asiakkaitamme

Olemme tottuneet toimimaan kovien vaatimusten ja suurien asiakkaiden kanssa. Asiakassuhteemme kestävät tyypillisesti useita vuosia. Luottoluokituksemme on parasta AAA-luokkaa ja olemme sekä ketterä että luotettu ohjelmistokumppani.

Ylös